Plannen, communiceren en problemen oplossen

Sinds februari 2017 werkt Rick Quirijnen als Engineer bij Stone Natural Class: “Het is geweldig om zowel op de werf als op kantoor te werken.”

Kan dat wat op de tekening staat, uitgevoerd worden?

Rick vertaalt de tekeningen van de interieurdesigner of architect naar een maakbaar plan: “In het begin van een project teken ik vooral de productietekeningen uit. Daarbij controleer ik nauwgezet of dat wat op de tekening staat, uitgevoerd kan worden. Vervolgens stel ik een planning op: in welke volgorde kunnen de werkzaamheden gebeuren? Wanneer gaat de timmerman, loodgieter of elektricien aan de slag en wanneer wij? Dat hangt natuurlijk ook af van de situatie op een jacht of in een villa. Daarom ben ik de laatste tijd veel aan boord geweest bij een werf tijdens het installeren van prestigieuze mozaïeken op een megajacht.”

Het mooiste aan mijn baan? De afwisseling tussen de werkvoorbereiding en de uitvoering in de praktijk.

Rick Quirijnen, engineer bij Stone Natural Class.

Het is zijn taak de planning af te stemmen met het team in de werkplaats. Heeft hij iemand nodig, dan communiceert hij dat. Onze opdrachtgevers komen overal vandaan. Het komt voor dat ze niet de talen spreken die Rick beheerst: “Dan is het communiceren handen- en voetenwerk.”

werktekening
Kan dat wat op de tekening staat, uitgevoerd worden?

Uiteindelijk moeten de keuzes goed onderbouwd zijn

Soms blijkt in de praktijk dat de steen of het houtwerk – ondanks de berekeningen – moet worden aangepast. Zulke problemen lost Rick op zonder de consequenties – de planning en de kosten – uit het oog te verliezen: “Dat is vooral een kwestie van mijn boerenverstand gebruiken. Gelukkig zijn we een klein bedrijf. De communicatielijnen zijn kort. Ik kan iedereen direct bellen en alles persoonlijk vragen.” Uiteindelijk moeten de keuzes natuurlijk goed onderbouwd zijn: richting de klant én richting ons team: “Dat contact met klanten – communiceren over wat er gebeurt – en op de werf aanwezig zijn: dat vind ik mooi aan mijn werk.”

Rick Quirijnen aan het werk
Rick Quirijnen aan het werk op een werf waar megajachten worden gemaakt.

Het kost tijd en inzet om werk perfect en vakkundig af te leveren

Gelukkig is de samenwerking tussen het productie- en installatie-team van Stone Natural Class goed: we reageren snel op elkaar en kunnen op elkaar bouwen. Tijdens het bouwen van een megajacht bij een werf ervaart Rick de sfeer aan boord als bijzonder: “Ik heb te maken met veel verschillende culturen en belangen. Samen zorgen we voor een uitmuntend en exclusief resultaat.”

Het kost tijd en inzet om werk perfect en vakkundig af te leveren om te voldoen aan de hoge eisen van onze klanten.

Rick Quirijnen, engineer bij Stone Natural Class.

In het begin moest Rick wennen dat al het werk aan boord rustig en uiterst voorzichtig dient te worden uitgevoerd: “Dat hoor ik van iedereen die met dit werk begint. Het kost tijd en inzet om werk perfect en vakkundig af te leveren om te voldoen aan de hoge eisen van onze klanten. Dat is dé voorwaarde om een project naar ieders tevredenheid af te ronden.”

gereedschapkist