Waterzuivering

De machines in hal 2 gebruiken water om de steen tijdens het bewerken te beschermen. Dankzij de Waterzuivering kan dit afvalwater herbruikt worden.

Schematisch weergave van de werking van de waterzuivering
3 blauwe pompen van de waterzuivering

Werking van de waterzuivering

Al het afvalwater van de machines komt via de goten in de vuilwatertank terecht. Vanuit daar wordt het door een dompelpomp in de grote tank gepompt. Hier wordt een flocculant toegevoegd. Een flocculant is een stof die bindt zich aan afvaldeeltjes waar­door deze naar de bodem van de tank zinken.

Het schone water dat bovenin de tank zit, kan nu via de overloop de schoonwaterput ingeleid worden en opnieuw gebruikt worden. Het bezinksel wordt in de mixertank nog een keer gemixt voordat het in de kamerpers tot zogenaamde ‘koeken’ wordt geperst.

Watertank van de waterzuivering